21-10-2017

Oprogramowania medyczne Somed i PPS

SOMED - lista opcjonalnych modułów specjalistycznych

SOMED - lista opcjonalnych modułów specjalistycznych

Moduły specjalistyczne dostępne opcjonalnie:

  • Moduł Rehabilitacja
  • Moduł Stomatolog
  • Moduł Okulista
  • Moduł Medycyna Pracy
  • Moduł Pracownia Rehabilitacji
  • Moduł Poczekalnia
  • Moduł Punkt pobrań
  • Moduł Laboratorium protetyczne
  • Moduł Pogotowie
  • Moduł RIS