21-10-2017

Oprogramowania medyczne Somed i PPS

Somed - Kamsoft

Oprogramowanie dla gabinetów i przychodni Somed

KS – Somed to oprogramowanie stworzone z myślą o usprawnieniu i jak najefektywniejszej organizacji pracy gabinetów i przychodni lekarskich. Jest to zintegrowane oprogramowanie które umożliwia uporządkowane prowadzenie nawet najbardziej rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej. Za pomocą programu Somed użytkownicy mogą wystawiać recepty i skierowania oraz wczytywać do systemu wyniki badań medycznych, a także wykonywać wiele innych akcji, jak np. prowadzenie diagnostyki i dokumentacji elektronicznej, znakowanie podpisem elektronicznym, prowadzenie dokładnych rozliczeń z Narodowym Funduszem, Zdrowia, planowanie wizyt pacjentów itd. Opcją dodatkową i fakultatywną programu Somed jest moduł dla medycyny pracy. Producent oprogramowania Somed zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych. System został przystosowany do obsługi bazy chorób zgodnej z ICD-10 i procedur medycznych ICD-9-CM.

Oprogramowanie Somed składa się z wielu modułów, zapewniających użytkownikom korzystanie z rozmaitych funkcji:

 • moduły przeznaczone dla lekarzy specjalistów: Gabinet, Stomatolog, Okulista,
 • moduły administracyjne: Zestawienia, Umowy, Deklaracje, Rozliczenia, Rozliczenia,
 • moduł Kasa – do rozliczeń pieniężnych.

Ks-Somed okno glowne

ks-somed pediatria zdjecie

ks-somed somed gab lek zlecenia wykonywanie

Budowa i funkcjonowanie oprogramowania Somed

Poszczególne moduły składowe oprogramowania dla gabinetów i przychodni Somed jest wspomaganie obsługi rejestracyjnej pacjentów, a także wsparcie prowadzenia specjalistycznych gabinetów.

Somed może obsługiwać jednocześnie dowolną ilość stanowisk i doskonale sprawdza się podczas pracy w sieci. Podział programu na wersje funkcjonalne pozwala na elastyczne dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań korzystających pracowników. Modułowa budowa oznacza dla użytkowników programu Somed znaczną swobodę w zakresie konfiguracji poszczególnych stanowisk.

Najważniejsze moduły programu KS – Somed:

 • lekarskie: Stomatolog, Okulista i Gabinet przeznaczone są dla lekarzy specjalistów, m. in. lekarzy ogólnych, pediatrów czy ginekologów. Umożliwiają wygodną rejestrację wizyt oraz wprowadzanie i przechowywanie danych medycznych w formie plików tekstowych, a także grafik, filmów, zdjęć itd. Moduły te posiadają również inne funkcje usprawniające pracę lekarza, takie jak funkcja projektowania formularza wizyt i wystawiania skierowań;
 • Terminarz jest łatwym w obsłudze, wielofunkcyjnym kalendarzem elektronicznym. Pozwala na dokładne ustalenie czasu pracy poszczególnych gabinetów w przychodni, wyszukiwanie wolnych terminów wizyt i ich rezerwację oraz potwierdzenie;
 • Deklaracje to tzw. elektroniczne biurko, gdzie wypełniane są deklaracje pacjentów i przechowywane w odpowiednich zakładkach;
 • Zlecenia umożliwiają rejestrowanie wszystkich zleceń wykonywanych na rzecz danego pacjenta i dokładną kontrolę przebiegu świadczenia od momentu przyjęcia skierowania do chwili rozliczenia z płatnikiem;
 • Rozliczenia odpowiadają za rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi oddziałami NFZ zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia; oprogramowanie automatycznie generuje wymagane przez NFZ raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację kosztów;
 • Umowy to moduł, który bazując na zarejestrowanych umowach z płatnikami, tj. zakłady pracy, NFZ, ZFRON, POZ, inne jednostki opieki zdrowotnej itp. rozlicza wszystkie wykonywane usługi;
 • Medycyna pracy jest modułem fakultatywnym programu Somed i przeznaczony jest dla lekarzy odpowiedzialnych za profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników określonych zakładów pracy; moduł umożliwia rejestrację pełnej historii przeprowadzanych badań wstępnych oraz okresowych i kontrolnych;
 • Zestawienia to moduł o niezwykle rozbudowanych możliwościach generowania rozmaitych zestawień, takich jak zestawienia finansowe czy ilość oraz rodzaj świadczonych usług. Funkcja daje użytkownikom programu szybki dostęp do informacji o wynikach działania danej przychodni czy gabinetu;
 • Kasa służy przeprowadzaniu i dokumentacji transakcji pieniężnych. Tworzy ponadto wszystkie niezbędne dokumenty kasowe i przesyła raporty do systemu finansowego – księgowego;
 • Księga główna umożliwia przeprowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów i udzielonych świadczeń w Księdze Głównej, Księdze Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej i Rejestrze Poradni;
 • Kartoteki pozwalają na zarządzanie wszystkimi bazami danych, czyli słownikami, np. leków, usług medycznych, pacjentów. W bazie leków znajdują się następujące elementy:
  • baza podstawowa (jako opcja), która zawiera ponad 96 tysięcy pozycji; znajdują się tutaj podstawowe informacje na temat leków i środków ochrony zdrowia,
  • baza interakcji (jako opcja) współtworzona przez pracowników uniwersyteckich; znajdują się w niej funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami leków,
  • baza średnich cen (jako opcja) tworzona jest w oparciu o raporty z Aptecznego Banku Danych i zawiera średnie ceny wszystkich leków i środków ochrony zdrowia z bazy KS-BLOZ®.

Wraz z systemem Somed Klientowi dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione w całości lub częściowo): baza adresowa Oddziałów NFZ i baza adresowa kraju. Oprogramowanie przygotowane jest także do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-1) trzy- i czteroznakowej oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM). Wszyscy korzystający z programu KS – Somed mają możliwość działania w ramach nowoczesnego systemu OSOZ. Wśród wynikających z niego korzyści możemy wymienić:

 • kreowanie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z elektronicznym zapisem całej historii zdrowia i choroby oraz leczenia; eliminuje to konieczność noszenia całej papierowej dokumentacji, w tym badań, klisz ze zdjęć RTG i pamiętania dokładnego przebiegu i dat występowania kolejnych objawów chorobowych. Wszystkie te dane są dostępne dla lekarza, co znacznie ułatwia postawienie diagnozy i opracowanie strategii kuracji;
 • nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta;
 • możliwość szybkiego zdobycia informacji o lekach najczęściej stosowanych w przypadku danego rozpoznania ICD-10 i o wskaźnikach ich skuteczności;
 • szybki dostęp do ważnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Informacje i zapytania