25-10-2020

Newsletter not published or not accessible
Newsletter not published or not accessible
News - najnowsze wpisy

Oprogramowanie informatyczne dla medycyny

Informatyka dla Medyka

OptiMED24 firmy Comarch - kompleksowe rozwiązanie - recepta na informatyzację

Dlaczego OptiMED24 jest idealnym wyborem do twojego gabinetu ?

Optimed24 160x600 v1 

OptiMED24 to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią. Z systemu może korzystać praktycznie każda placówka medyczna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego. Program nadaje się zarówno do przychodni medycznych jak i indywidualnych praktyk. Funkcjonalność i opcje systemu pozwalają na obsługę zarówno wizyt komercyjnych jak i NFZ.

OptiMED24 powstał z połączenia nowoczesnej architektury i sprawdzonych technologii. Program charakteryzuje elastyczność i funkcjonalność oraz otwarta struktura i interoperacyjność z oprogramowaniem innych producentów. Projektując interfejs programu położono nacisk na ergonomię pracy co sprawiło, że nauka jego obsługi jest szybka, a korzyści z wdrożenia OptiMED24 są bardzo szybko zauważalne.

  optimed menu

 Kompleksowe rozwiązanie

 OptiMED24 to program do kompleksowego zarządzania placówką medyczną. Dzięki OptiMED24 w prosty i intuicyjny sposób można:

     > prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną (EDM),
    > rozliczać zakontraktowane świadczenia (NFZ, prywatne firmy ubezpieczeniowe),
    > obsługiwać wizyty pacjentów, wystawiać recepty i skierowania,
    > korzystać z rejestracji tradycyjnej, terminarzy oraz rejestracji online,
    > wystawiać dokumenty finansowe (obsługa drukarek fiskalnych),
    > tworzyć dowolne cenniki, pakiety, abonamenty komercyjne
    > generować analizy i raporty, w oparciu o dane zebrane w systemie.

 

Poznaj możliwości OptiMED24

Gabinet - EDM


Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:

 • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
 • wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
 • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
 • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznymOptimed24 zarzadzanie

 

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 • integracja z eWUŚ
 • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy

 

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:

 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 • automatyzacja procesu rozliczania
 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 • sprawna korektę rozliczeń
 • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

 

Rehabilitacja

 • Przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami
 • Optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu
 • Szybka realizacja zleconych świadczeń

 

Punkt Pobrań

 • zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne
 • obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja
 • wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów
 • możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych
 • moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi

 

Medycyna Pracy

 • kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy
 • szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji
 • generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa
 • sprawna rejestracja pacjentów

 

Cenniki i Pakiety

 • tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami
 • zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy)
 • masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy

 

Finanse

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów)
 • integracja i obsługa drukarek fiskalnych
 • możliwość integracji z Comarch ERP Optima

 

Prowizje

 • indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych
 • automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach)

 

Analizy i Raporty

 • sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • Dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie

 

 

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:

 • ustawienie parametrów systemu, szablony wizyt, widoki, wydruki
 • konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi
 • określenie uprawnień użytkowników
 • aktualizacja systemu do nowych wersji
 • definiowanie szablonów karty wizyty
 • aktualizacja słowników i bazy leków

Optimed24 300x250 v1

 

drEryk