25-10-2020

Newsletter not published or not accessible
Newsletter not published or not accessible
News - najnowsze wpisy

Oprogramowanie informatyczne dla medycyny

Informatyka dla Medyka

SOMED - lista opcjonalnych modułów specjalistycznych

SOMED - lista opcjonalnych modułów specjalistycznych

Moduły specjalistyczne dostępne opcjonalnie:

 • Moduł Rehabilitacja
 • Moduł Stomatolog
 • Moduł Okulista
 • Moduł Medycyna Pracy
 • Moduł Pracownia Rehabilitacji
 • Moduł Poczekalnia
 • Moduł Punkt pobrań
 • Moduł Laboratorium protetyczne
 • Moduł Pogotowie
 • Moduł RIS

PPS - Kamsoft

Oprogramowanie dla przychodni KS – PPS

System KS-PPS – KAMSOFT posiada szereg niezwykle przydatnych funkcji, które znacznie przyspieszają i ułatwiają pracę przychodni. Za pomocą programu możecie Państwo wystawiać i drukować recepty, zbierać i archiwizować dane medyczne, takie jak badania, rozpoznania, wywiady medyczne, ustalać terminarz wizyt pacjentów, monitorować stan realizacji zawartych umów czy korzystać z KS – BLOZ (bazy zawierającej opis ponad 130 tysięcy leków) oraz Bazy Interakcji Leków. Oprogramowanie KS – PPS tworzy kilkanaście modułów co sprawia, że zakres jego wykorzystania jest niezwykle szeroki, a jednocześnie obsługa – banalnie prosta.

pps okno

pps slowniki

pps terminarz

Budowa i funkcje oprogramowania

Podstawowy Program Świadczeniodawcy tworzy kilkanaście modułów. Wśród najistotniejszych zalet programu możemy wymienić:

 • intuicyjną instalację oprogramowania, przejrzysty, łatwy w obsłudze interfejs,
 • rozliczanie kontraktów z NFZ bez względu na rodzaj zawartej umowy i oddział Funduszu; elektroniczna wymiana danych między świadczeniodawcą a NFZ,
 • wystawianie i wydruk recept, obsługa wizyt domowych, rejestracja podstawowych danych medycznych,
 • bezpośredni dostęp do serwisów: NFZ, Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia, Bazy Interakcji Leków itd.,
 • komunikacja internetowa z aptekami.

Najważniejsze moduły KS-PPS:

Kontrakty, czyli moduł służący zarządzaniu umowami zawartymi z NFZ. Pozwala na szybką i wygodną obsługę umów i kontraktów, a także rachunków refundacyjnych. Wprowadzone umowy są podstawą do generowania statystycznych zestawień dla NFZ.

Rozliczenia to moduł przeznaczony do codziennej rejestracji udzielanych świadczeń medycznych. Umożliwia zakładanie kartotek pacjentów, wystawianie i druk recept oraz skierowań, wprowadzanie deklaracji, a nawet obsługę pacjentów z krajów UE. W module generowane są raporty dla Narodowego Funduszu Zdrowia, listy oczekujących i wiele innych.

Terminarz ułatwia planowanie wizyt pacjentów na kolejne dni do poszczególnych lekarzy pracujących w danej przychodni z uwzględnieniem wizyt domowych. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość instalacji sieciowej listy pacjentów, dzięki której dostęp do terminarza posiada również lekarz przy swoim stanowisku komputerowym.

Wizyta jest modułem, który pozwala lekarzowi na rejestrację podstawowych danych medycznych zebranych podczas wizyty pacjenta w gabinecie. Użytkownik modułu ma możliwość samodzielnego wystawienia i wydruku recepty lekarskiej, przy czym pomocnym okazuje się dostęp do Ogólnopolskiej Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia. Dodatkową opcją jest możliwość łączności KS – PPS z Systemem OSOZ. Po wystawieniu recepty jest ona zapisywana na serwerze centralnym, skąd w dowolnym momencie może zostać pobrana do realizacji w systemie KS-APTEKA. Z chwilą, gdy pacjent realizuje receptę i jej kod jest skanowany przez farmaceutę następuje automatyczne pobranie recepty z serwera centralnego, co umożliwia lekarzowi sprawdzenie, czy pacjent wykupuje zaordynowane leki. Ponadto program pozwala na prowadzenie indywidualnego Diagramu Przebiegu Leczenia dla każdego pacjenta obrazującego zmiany parametrów takich jak ciśnienie, poziom glukozy we krwi i temperatury ciała. Dane te mogą być nadzorowane w 6 okresach dziennych.

POZ jest modułem umożliwiającym rejestrację świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu automatycznego tworzenia odpowiednich zestawień okresowych.

Kartoteki są zbiorem najważniejszych baz tworzonych przez osoby korzystające z oprogramowania KS – PPS: baza pacjentów i pracowników, miejsc wykonywania świadczeń i inne.

Słowniki zawierają standardowe bazy danych, ułatwiających codzienną rejestrację danych w systemie: baza administracyjna kraju (BAK), baza usług medycznych (BUM), baza oddziałów NFZ, baza produktów leczniczych oraz ręcznie uzupełniane bazy procedur medycznych w klasyfikacji ICD-9 i baza jednostek chorobowych ICD-10.

KS – BLOZ stanowi kompendium wiedzy na temat leków i środków ochrony zdrowia dostępnych w polskiej farmacji. W bazie znajdują się opisy i szczegółowa specyfikacja ponad 130 tys. leków, co znacznie ułatwia wypisywanie recept lekarskich.

Praca zdalna jest doskonałym rozwiązaniem problemów z rejestracją pacjenta podczas wizyt domowych. Moduł umożliwia lekarzowi odłączenie przenośnego komputera od centralnej bazy i przeprowadzenie rejestracji danych poza przychodnią. Synchronizacja danych następuje w momencie ponownego podłączenia jednostki do centralnej bazy.

Serwis oraz Administracja umożliwiają skuteczne zarządzanie systemem poprzez samodzielne tworzenie przez użytkownika kopii bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami, konfigurację opcji pracy z systemem, kontrolę historii pracy z oprogramowaniem czy wczytywanie nowych licencji.

Rehabilitacja jest modułem umożliwiającym szybkie wprowadzanie świadczeń powtarzających się, jak np. powtarzalnych zabiegów rehabilitacyjnych – za pomocą interfejsu terminarza. Pozwala na dokładne planowanie kolejnych wizyt oraz wydrukowanie dokładnych dat i godzin terminów spotkań dla pacjenta.

Stomatologia jest dodatkową opcją Terminarza. Umożliwia dodawanie świadczeń na diagramie zębowym.

Medycyna Pracy to moduł ułatwiający obsługę medycyny pracy i wydruki niezbędnych formularzy.

Moduł Fiskalny wprowadza do systemu obsługę drukarek fiskalnych PPSa i umożliwia wystawianie paragonów fiskalnych na podstawie usług dodanych do skonfigurowanej umowy komercyjnej. Przy zakupie modułu dostępna jest również fiskalizacja z poziomu innych modułów.

Moduły internetowych serwisów informacyjnych:

 • BIL – strona www Bazy Interakcji Leków,
 • BLUR – strona www Bazy Leków Unikalnych i na Ratunek,
 • NFZ – strona www Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacje i zapytania

Somed - Kamsoft

Oprogramowanie dla gabinetów i przychodni Somed

KS – Somed to oprogramowanie stworzone z myślą o usprawnieniu i jak najefektywniejszej organizacji pracy gabinetów i przychodni lekarskich. Jest to zintegrowane oprogramowanie które umożliwia uporządkowane prowadzenie nawet najbardziej rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej. Za pomocą programu Somed użytkownicy mogą wystawiać recepty i skierowania oraz wczytywać do systemu wyniki badań medycznych, a także wykonywać wiele innych akcji, jak np. prowadzenie diagnostyki i dokumentacji elektronicznej, znakowanie podpisem elektronicznym, prowadzenie dokładnych rozliczeń z Narodowym Funduszem, Zdrowia, planowanie wizyt pacjentów itd. Opcją dodatkową i fakultatywną programu Somed jest moduł dla medycyny pracy. Producent oprogramowania Somed zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych. System został przystosowany do obsługi bazy chorób zgodnej z ICD-10 i procedur medycznych ICD-9-CM.

Oprogramowanie Somed składa się z wielu modułów, zapewniających użytkownikom korzystanie z rozmaitych funkcji:

Register to read more...

drEryk