25-10-2020

Newsletter not published or not accessible
Newsletter not published or not accessible
News - najnowsze wpisy

Oprogramowanie informatyczne dla medycyny

Informatyka dla Medyka

Dr Eryk - krótki opis najważniejszych modułów systemu

DrEryk. Najważniejsze moduły oprogramowania

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z korzyści, jakie daje Państwu profesjonalne oprogramowanie dla przychodni oraz gabinetów stomatologicznych drEryk firmy Ericpol. Charakterystyczną cechą programu drEryk jest jego modułowa budowa, dzięki której możecie Państwo wybrać tylko te funkcje, które są niezbędne w pracy danej placówki medycznej.

dreryk FULL skladka1

Moduły programu drEryk:

 • Moduł sprawozdawczość
 • rejestracja,
 • sprawozdawczość,
 • moduł lekarza,
 • moduł kierownika medycznego,
 • moduł położnej,
 • moduł pielęgniarki środowiskowej,
 • moduł ErLab,
 • moduł pielęgniarki szkolnej,
 • gabinet zabiegowy,
 • moduł dokumentacji zewnętrznej,
 • moduł usług prywatnych.

Program drEryk został stworzony w celu ułatwienia pracy lekarzom i personelowi gabinetów POZ/AOS oraz przychodni działających na kontrakcie z NFZ. Możliwe jest wymienne logowanie użytkowników, w zakresie ilości wykupionych licencji modułu lekarza. W przypadku modułów dla pielęgniarek istnieje możliwość jednoczesnej pracy dowolnej ilości osób i nie wpływa to na cenę produktu. Dodatkowo w zakres oferty wchodzą także dodatkowe produkty:


Linia życia -

Logo-Lina-Zycia-

Linia Życia to wyjątkowy system oparty na łączach telefonicznych, który całodobowo zapewnia pomoc w sytuacjach zagrożenia. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii umożliwia on natychmiastowe alarmowanie odpowiednich służb, np. w sytuacji napadu, pożaru, czy zawału mięśnia sercowego. System wpływa na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa ułatwiając łatwe i szybkie wezwanie pomocy medycznej niezależnie od pory dnia czy nocy.

Jeżeli sytuacja zagrożenia zmusza na do wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego, konieczne jest podanie następujących informacji:

 • liczba osób poszkodowanych i informacja o ich stanie,
 • rodzaj i miejsce zdarzenia,
 • dane osoby poszkodowanej i osoby zgłaszającej.

Wykorzystanie systemu „Linia Życia” eliminuje konieczność podawania wszystkich tych danych przez zgłaszającego.


ChPl - Charakterystyka Produktu Leczniczego

malechpl

ChPl jest nowoczesną bazą danych dotyczących Charakterystyki Produktu Leczniczego, która została zaprojektowana i stworzona w oparciu o najświeższe informacje udostępniane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych. Dostęp do bazy możliwy jest poprzez program lub pod linkiem http://dreryk.pl/?page_id=3408


ErLab - Moduł Laboratorium 

malyerlab

Ten moduł programu drEryk zapewnia szybką i sprawną wymianę danych między laboratorium a gabinetem.


eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

miniewus

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów jest przełomem w organizacji pracy przychodni i gabinetów medycznych. Dzięki systemowi eWUŚ możliwe jest szybkie i sprawdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane w systemie oparte są na Centralnym Wykazie Ubezpieczeń, prowadzonym przez NFZ. Proponujemy również stworzenie strony internetowej Państwa przychodni czy gabinetu. Oprogramowanie drEryk przeznaczone jest zarówno do pracy lekarzy i gabinetów POZ, jak również AOS.


Zachęcamy także do skorzystania z możliwości utworzenia strony internetowej Państwa podmiotu leczniczego.


drEryk umożliwia pracę zarówno lekarzom/gabinetom POZ jak i AOS.

Informacje i zapytania

Oprogramowanie dla  POZ

Oprogramowanie dla AOS

POZ

drEryk - oprogramowanie dla gabinetów POZ

dreryk FULL skladka1 Poniżej znajdą Państwo ofertę przygotowaną przez BUI dla gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szeroki wybór modułów oprogramowania drEryk umożliwia optymalne dostosowanie jego działania do indywidualnych oczekiwań i znacznie ułatwi prowadzenie dokumentacji elektronicznej w gabinecie.

 

Moduł Rejestracja programu drEryk

 • Zarządzanie deklaracjami pacjentów (wprowadzanie, wycofywanie, edycja)
 • Zarządzanie deklaracjami pacjentów (wprowadzanie, wycofywanie, edycja)
 • Książka przyjęć
 • Zarządzanie ruchem chorych
 • Wydruk recept na leki stałe dla pacjenta
 • Wydruk zaleceń
 • Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
 • Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza gminy, z Unii Europejskiej i spoza Unii)
 • Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarz
 • Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy

 

Moduł Kierownika Medycznego w programie drEryk

 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
 • Zarządzanie harmonogramem pracy
 • Zarządzanie umowami z NFZ
 • Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Import/eksport pacjentów
 • Generowanie statystyk
 • Ustawienia i konfiguracja programu
 • Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • Sprawozdawczość oraz rozliczenia z NFZ:
  • Raport Deklaracji
  • Raport Świadczeń POZ (w tym rozliczenia pacjentów unijnych, spoza gminy, szczepień, bilansów, patronaży)
  • Raport Zbiorczy POZ
  • Raport Świadczeń OPD
  • MZ 11
  • ZD-3
  • MZ 55
  • Raporty do SANEPID
  • Wystawianie faktur/rachunków
  • Moduł korekt

 

Moduł Lekarza programu drEryk

 • Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
  • Historia wizyt
  • Opis przebiegu choroby
  • Informacje o schorzeniach stałych
  • Informacja o lekach stałych
  • Historia badań i wyników
  • Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • Historia leków
  • Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • Wywiad rodzinny i środowiskowy
  • Antropometria
  • Karty leczenia
 • Moduł zwolnień ZUS ZLA
  • Nadruk zwolnień przez lekarza
  • Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
  • Historia zwolnień
  • Zwolnienia dla opiekuna
 • Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in.:
  • Na badania analityczne
  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala
  • Na zabiegi rehabilitacyjne
  • Na transport
  • Zlecenie na transport pow. 120 km
  • Na leczenie uzdrowiskowe
  • Do szpitala psychiatrycznego
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Przed zabiegiem
  • Dla potrzeb ZUS/KRUS
  • Dotyczące kształcenia/zawodu
  • Zlecenie dla pielęgniarki
  • Zalecenia
  • Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
  • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
  • Odmowa pacjenta
  • Formularze SANEPID
 • Moduł Słowniki
  • ICD10
  • ICD9
  • TERYT
  • Uprawnienia do świadczeń
  • Specjalności i grupy zawodowe
 • Moduł Recept
  • Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
  • Możliwość dodawania własnych leków
  • Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
  • Powtarzanie leków stałych
  • Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
  • Lista leków podręcznych
  • Powielanie recept na 3 miesiące
  • Własne opisy leków
  • Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
 • Moduł statystyk
  • Grup dyspanseryjnych
  • Skierowań do szpitala
  • Liczby wizyt (z możliwością śledzenia ilości wizyt o podwyższonej płatności – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby górnych dróg oddechowych)
  • Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
  • Skierowań do specjalistów
  • Szczepień obowiązkowych
  • Rozpoznań
  • Zleceń na transport
  • Deklaracji
  • Skierowań
  • Osoby przyjęte spoza list aktywnych
  • Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
  • Leków

 

Moduł pielęgniarki środowiskowej w programie drEryk:

 • Moduł realizacji świadczeń z Katalogu Pielęgniarki Środowiskowej
 • Szablony zabiegów:
  • Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego
  • Kwalifikacja do objęcia pacjenta opieką pielęgniarki
  • Karta wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej
 • Moduł rozliczeń i Księga ruchu chorych
  • Świadczenia udzielone w ramach profilaktyki gruźlicy
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
  • Raport zbiorczy POZ
 • Szablony kart opieki
  • Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • Karta środowiska epidemiologicznego

 

Moduł Pielęgniarki szkolnej w programie drEryk:

 • Zbiorcze zarządzanie deklaracjami uczniów (wprowadzanie, usuwanie, zmiana roku, klasy)
 • Dokumentacja medyczna ucznia indywidualna i zbiorowa:Grupowe zarządzanie populacją uczniów
  • Fluoryzacja
  • Pogadanka
  • Grupa WF
  • testy przesiewowe
  • sprawdzenie czystości
  • badania bilansowe

 

Moduł Położnej programu drEryk:

 • Moduł rejestracji i rozliczeń świadczeń, w tym:
  • Wizyta patronażowa
  • Edukacja przedporodowa
  • Opieka pooperacyjna
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
 • Księga ruchu chorych
 • Szablony własne
 • Szablony kart opieki:
  • Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną
  • Karta opieki nad kobietą ciężarną
  • Karta opieki nad położnicą
  • Karta opieki nad noworodkiem

 

Moduł Gabinetu zabiegowego w programie drEryk:

 • Punkt pobrań:
  • Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
  • Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • Informacja o pobranych materiałach
  • Wydruk skierowania
  • Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • Zlecenie badań prywatnych
  • Wprowadzanie wyników badań
 • Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • Szczepienia
  • Iniekcje
  • Pomiary (EKG, ciśnienia )
  • Pobranie materiału do badań

 

Moduł importu dokumentacji zewnętrznej:

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:

 • bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf

 

 Informacje i zapytania

ErLab - Laboratorium

ErLab. Program medyczny do komunikacji z laboratorium

ErLab jest nowoczesnym systemem wymiany danych z laboratoriami analitycznymi, połączonym z oprogramowaniem do kompleksowej obsługi placówek medycznych drEryk. Dzięki ErLab wymiana informacji z laboratorium przebiega szybko i sprawnie.

malyerlab Wykorzystanie programu ErLab eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania zleceń na badania i ich wyników, jednocześnie wykluczając ryzyko powstawania błędów. Jest to doskonałe narzędzie do obustronnej komunikacji między laboratoriami a osobami korzystającymi z oprogramowania drEryk.

erlab-schemat

 

Lekarz korzystający w gabinecie z oprogramowania drEryk może przesyłać skierowania na badania do współpracującego za pomocą systemu ErLab. Wyniki badań są natychmiastowo i automatycznie udostępniane przez laboratorium zlecającemu lekarzowi.

Dzięki integrowaniu oprogramowania ErLab i drEryk wyniki zleconych i wykonanych badań kierowane są automatycznie do elektronicznej kartoteki pacjenta, a tym samym również do lekarza zlecającego. Stosowanie oprogramowania pozwala uniknąć często zdarzających się błędów ludzkich na etapie wprowadzania wyników.

ErLab zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony przesyłu i danych. Serwer wykorzystywany przez oprogramowanie umieszczony jest zawsze w laboratorium, zaś dane pacjentów dokładnie szyfrowane. Dzięki zastosowanej technologii niemożliwe jest powiązanie danych medycznych z osobowymi pacjenta przez nieupoważnionych.

 Informacje i zapytania

 

AOS - moduły drEryk dla specjalistów

drEryk - oprogramowanie dla gabinetów AOS

dreryk FULL skladka1  Poniżej przedstawiamy ofertę dla gabinetów specjalistycznych Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Moduły dodatkowe dla specjalistów dostepne w systemie drEryk pozwolą na dopasowanie oferty do Państwa oczekiwań oraz ułatwią prowadzenie elektronicznej dokumentacji w Państwa gabinetach.

 

Moduły dla specjalistów:

 

Kardiologia

 

W ramach modułu drEryk Kardiologia dostępne będą następujące funkcjonalności:

 

 • wywiad kardiologiczny
 • schematy leczenia
 • kontrola badań kardiologicznych
 • klasyfikacja NYHA, CCS
 • nadciśnienia tętnicze wg.WHO
 • szablony dla: EKG, EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter ciśnieniowy
 • szablony wyników badań
 • szablony wizyt
 • dostęp do druków
 • wystawianie recept, zwolnień, skierowań

 

 

Stomatologia

 

W ramach modułu drEryk Stomatologia posiadamy następujące funkcjonalności

 

 • Druki stomatologiczne
 • Diagramy uzębienia

 

 

Moduły standardowe:

   Moduł Rejestracja

 

 • Książka przyjęć
 • Zarządzanie ruchem chorych
 • Wydruk recepty na leki stałe dla pacjenta
 • Wydruk zaleceń
 • Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
 • Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta z Unii Europejskiej, spoza Unii)
 • Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarza
 • Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy
 • Rejestr skierowań do lekarzy AOS

 

 

Moduł Kierownika Medycznego

 

 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
 • Zarządzanie harmonogramem pracy
 • Zarządzanie umowami z NFZ
 • Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Import/eksport pacjentów
 • Generowanie statystyk
 • Ustawienia i konfiguracja programu
 • Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • Sprawozdawczość:
  • Raport Świadczeń AOS
  • Raport Kolejek oczekujących
  • Raport Świadczeń REH
  • Wystawianie faktur/rachunków
  • Moduł korekt

 

 

Moduł Lekarza:

 

 • Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
  • Historia wizyt
  • Opis przebiegu choroby
  • Informacje o schorzeniach stałych
  • Informacja o lekach stałych
  • Historia badań i wyników
  • Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • Historia leków
  • Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • Wywiad rodzinny i środowiskowy
  • Antropometria
  • Karty leczenia
  • Cykle opieki
 • Moduł zwolnień ZUS ZLA
  • Nadruk zwolnień przez lekarza
  • Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
  • Historia zwolnień
  • Zwolnienia dla opiekuna
 • Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in:
  • Na badania analityczne
  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala
  • Na zabiegi rehabilitacyjne
  • Na transport
  • Zlecenie na transport pow. 120 km
  • Na leczenie uzdrowiskowe
  • Do szpitala psychiatrycznego
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Przed zabiegiem
  • Dla potrzeb ZUS/KRUS
  • Dotyczące kształcenia/zawodu
  • Zlecenie dla pielęgniarki
  • Zalecenia
  • Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
  • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
  • Odmowa pacjenta
  • Formularze SANEPID
  • Informacja dla lekarza kierującego
  • Druki stomatologiczne
  • Diagramy uzębienia

 

 • Moduł Słowniki
  • ICD10
  • ICD9
  • TERYT
  • JGP
  • Uprawnienia do świadczeń
  • Specjalności i grupy zawodowe
 • Moduł Recept
  • Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
  • Możliwość dodawania własnych leków
  • Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
  • Powtarzanie leków stałych
  • Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
  • Lista leków podręcznych
  • Powielanie recept na 3 miesiące
  • Własne opisy leków
  • Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
 • Moduł statystyk
  • Grup dyspanseryjnych
  • Skierowań do szpitala
  • Liczby wizyt
  • Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
  • Skierowań do specjalistów
  • Szczepień obowiązkowych
  • Rozpoznań
  • Zleceń na transport
  • Deklaracji
  • Skierowań
  • Osoby przyjęte spoza list aktywnych
  • Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
  • Świadczeń lekarzy AOS
  • Leków
  • Kolejek oczekujących

 

 

Moduł Gabinetu zabiegowego:

 

 • Punkt pobrań:
  • Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
  • Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • Informacja o pobranych materiałach
  • Wydruk skierowania
  • Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • Zlecenie badań prywatnych
  • Wprowadzanie wyników badań
 • Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • Iniekcje
  • Pomiary (EKG, ciśnienia )
  • Pobranie materiału do badań

 

 

Moduł importu dokumentacji zewnętrznej

 

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:

 

 • bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf

 

Informacje i zapytania

 

dreryk, kardiologia, stomatologia, aos, lekarz, specjalista, system, oprogramowanie, bolesławiec, sulich, łaziska 88h, bui, rozliczenia nfz, rozliczenia, nfz, refundacja, Legnica, Jelenia Góra, Wrocław, Zgorzelec, Lubin, Głogów

ChPl - Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego

ChPL - Charakterystyka Produktu Leczniczego - opcja dostępna na stronie producenta drEryk pod tym linkiem.

ChPL to funkcja poświęcona liście leków refundowanych ze szczególnym uwzględnieniem Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

 

ChPL drEryk

 

 

ChPL to baza danych zbudowana w oparciu o listę leków refundowanych opublikowaną i aktualizowaną przez Ministerstwo Zdrowia oraz wykaz charakterystyk produktów leczniczych leków refundowanych umieszczony do wglądu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

ChPL jest bazą poddawaną regularnej aktualizacji, zaś informacje o ostatnich aktualizacjach wyświetlane są na górze strony. W bazie nie znajdują się leki spoza listy refundowanej.

Zawarte w bazie dane związane z zaleceniami punktu 4.1 opracowane są na podstawie najnowszych informacji publikowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

ChPL jest funkcją oferowaną także bezpośrednio z oprogramowaniem dla gabinetów drEryk, który dodatkowo rozbudowano o historie recept, leki robione oraz inne przydatne moduły.

 

Informacje i zapytania

drEryk