21-10-2017

Oferta Biura Usług Informatycznych dla przychodni i gabinetów stomatologicznych

Usługi, jakie oferujemy

Usługi dla medycyny, stomatologii i farmacji

Biuro Usług Informatycznych oferuje Klientom z całej Polski usługi w zakresie:

 • inwentaryzacji infrastruktury informatycznej z końcowym raportem podsumowującym,
 • konsultacji związanych z koniecznością przeprowadzenia modernizacji bądź rozbudowy infrastruktury IT,
 • przygotowania projektu budowy infrastruktury IT z wyszczególnieniem okablowania sieciowego, niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • wdrażania systemu IT i szkoleń dla personelu przychodni czy gabinetu,
 • serwisu oprogramowania medycznego – utrzymanie, aktualizacje programów, zarządzanie licencjami, kontrola antywirusowa oraz monitorowanie poprawności funkcjonowania,
 • serwisu sprzętu komputerowego – czyszczenie, konserwacja, naprawa, wymiana,
 • zarządzania strukturą sieci komputerowej i serwerami,
 • świadczenia usług serwisowych w dogodnych dla Klienta opcjach: serwis stały lub zryczałtowany, pakiet godzin, usługi na życzenie, serwis zdalny oraz wsparcie telefoniczne,
 • szkolenia z obsługi programów medycznych dostępnych w naszej ofercie: drEryk, mMedica, Somed,
 • szkolenia związane z zagadnieniami Ochrony Danych Osobowych,
 • tworzenie i wdrażanie wymaganych prawem: Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.