21-10-2017

POZ

drEryk - oprogramowanie dla gabinetów POZ

dreryk FULL skladka1 Poniżej znajdą Państwo ofertę przygotowaną przez BUI dla gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szeroki wybór modułów oprogramowania drEryk umożliwia optymalne dostosowanie jego działania do indywidualnych oczekiwań i znacznie ułatwi prowadzenie dokumentacji elektronicznej w gabinecie.

 

Moduł Rejestracja programu drEryk

 • Zarządzanie deklaracjami pacjentów (wprowadzanie, wycofywanie, edycja)
 • Zarządzanie deklaracjami pacjentów (wprowadzanie, wycofywanie, edycja)
 • Książka przyjęć
 • Zarządzanie ruchem chorych
 • Wydruk recept na leki stałe dla pacjenta
 • Wydruk zaleceń
 • Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
 • Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza gminy, z Unii Europejskiej i spoza Unii)
 • Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarz
 • Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy

 

Moduł Kierownika Medycznego w programie drEryk

 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
 • Zarządzanie harmonogramem pracy
 • Zarządzanie umowami z NFZ
 • Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Import/eksport pacjentów
 • Generowanie statystyk
 • Ustawienia i konfiguracja programu
 • Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • Sprawozdawczość oraz rozliczenia z NFZ:
  • Raport Deklaracji
  • Raport Świadczeń POZ (w tym rozliczenia pacjentów unijnych, spoza gminy, szczepień, bilansów, patronaży)
  • Raport Zbiorczy POZ
  • Raport Świadczeń OPD
  • MZ 11
  • ZD-3
  • MZ 55
  • Raporty do SANEPID
  • Wystawianie faktur/rachunków
  • Moduł korekt

 

Moduł Lekarza programu drEryk

 • Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
  • Historia wizyt
  • Opis przebiegu choroby
  • Informacje o schorzeniach stałych
  • Informacja o lekach stałych
  • Historia badań i wyników
  • Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • Historia leków
  • Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • Wywiad rodzinny i środowiskowy
  • Antropometria
  • Karty leczenia
 • Moduł zwolnień ZUS ZLA
  • Nadruk zwolnień przez lekarza
  • Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
  • Historia zwolnień
  • Zwolnienia dla opiekuna
 • Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in.:
  • Na badania analityczne
  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala
  • Na zabiegi rehabilitacyjne
  • Na transport
  • Zlecenie na transport pow. 120 km
  • Na leczenie uzdrowiskowe
  • Do szpitala psychiatrycznego
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Przed zabiegiem
  • Dla potrzeb ZUS/KRUS
  • Dotyczące kształcenia/zawodu
  • Zlecenie dla pielęgniarki
  • Zalecenia
  • Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
  • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
  • Odmowa pacjenta
  • Formularze SANEPID
 • Moduł Słowniki
  • ICD10
  • ICD9
  • TERYT
  • Uprawnienia do świadczeń
  • Specjalności i grupy zawodowe
 • Moduł Recept
  • Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
  • Możliwość dodawania własnych leków
  • Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
  • Powtarzanie leków stałych
  • Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
  • Lista leków podręcznych
  • Powielanie recept na 3 miesiące
  • Własne opisy leków
  • Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
 • Moduł statystyk
  • Grup dyspanseryjnych
  • Skierowań do szpitala
  • Liczby wizyt (z możliwością śledzenia ilości wizyt o podwyższonej płatności – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby górnych dróg oddechowych)
  • Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
  • Skierowań do specjalistów
  • Szczepień obowiązkowych
  • Rozpoznań
  • Zleceń na transport
  • Deklaracji
  • Skierowań
  • Osoby przyjęte spoza list aktywnych
  • Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
  • Leków

 

Moduł pielęgniarki środowiskowej w programie drEryk:

 • Moduł realizacji świadczeń z Katalogu Pielęgniarki Środowiskowej
 • Szablony zabiegów:
  • Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego
  • Kwalifikacja do objęcia pacjenta opieką pielęgniarki
  • Karta wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowej
 • Moduł rozliczeń i Księga ruchu chorych
  • Świadczenia udzielone w ramach profilaktyki gruźlicy
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
  • Raport zbiorczy POZ
 • Szablony kart opieki
  • Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • Karta środowiska epidemiologicznego

 

Moduł Pielęgniarki szkolnej w programie drEryk:

 • Zbiorcze zarządzanie deklaracjami uczniów (wprowadzanie, usuwanie, zmiana roku, klasy)
 • Dokumentacja medyczna ucznia indywidualna i zbiorowa:Grupowe zarządzanie populacją uczniów
  • Fluoryzacja
  • Pogadanka
  • Grupa WF
  • testy przesiewowe
  • sprawdzenie czystości
  • badania bilansowe

 

Moduł Położnej programu drEryk:

 • Moduł rejestracji i rozliczeń świadczeń, w tym:
  • Wizyta patronażowa
  • Edukacja przedporodowa
  • Opieka pooperacyjna
  • Świadczenia udzielone w nagłych wypadkach osobie spoza gminy
  • Świadczenia udzielone w nagłych przypadkach obcokrajowcom
 • Księga ruchu chorych
 • Szablony własne
 • Szablony kart opieki:
  • Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną
  • Karta opieki nad kobietą ciężarną
  • Karta opieki nad położnicą
  • Karta opieki nad noworodkiem

 

Moduł Gabinetu zabiegowego w programie drEryk:

 • Punkt pobrań:
  • Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
  • Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • Informacja o pobranych materiałach
  • Wydruk skierowania
  • Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • Zlecenie badań prywatnych
  • Wprowadzanie wyników badań
 • Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • Szczepienia
  • Iniekcje
  • Pomiary (EKG, ciśnienia )
  • Pobranie materiału do badań

 

Moduł importu dokumentacji zewnętrznej:

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:

 • bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf

 

 Informacje i zapytania