21-10-2017

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

 miniewus eWUŚ jest nowoczesnym, elektronicznym systemem służącym weryfikacji uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. eWUŚ na bieżąco informuje świadczeniobiorców o uprawnieniach, zaś dane w systemie oparte są na informacjach z Centralnego Wykazu Ubezpieczeń.

 

Od 1 stycznia 2013 roku każdy pacjent będzie miał możliwość weryfikacji swoich uprawnień do świadczeń zdrowotnych w dowolnym gabinecie medycznym bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. eWUŚ znacznie usprawnia proces, gdyż wymagany jest jedynie nr PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Lekarze mogą korzystać ponadto z niezwykle łatwej w obsłudze, profesjonalnej aplikacji eWUŚ mobile. Nowoczesna technologia umożliwia weryfikację uprawnień świadczeniobiorcy za pomocą dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS. Możliwe jest również sprawdzenie uprawnień za pomocą dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

 

                               eWUŚ online

Oprócz powyższych sposobów program drEryk od wersji 3.35 umożliwia automatyczną integrację z systemem eWUŚ.

Więcej informacji na stronie producenta.

System eWUŚ jest zgodny z założeniem Ministerstwa Zdrowia i obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 133.883 z póź. zm.), przeznaczony do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców tylko przez uprawnionych świadczeniodawców oraz lekarzy. Dlatego dostęp do systemu jest ograniczony tylko dla tej grupy. Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu przez Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.

 

 Informacje i zapytania