21-10-2017

ErLab - Laboratorium

ErLab. Program medyczny do komunikacji z laboratorium

ErLab jest nowoczesnym systemem wymiany danych z laboratoriami analitycznymi, połączonym z oprogramowaniem do kompleksowej obsługi placówek medycznych drEryk. Dzięki ErLab wymiana informacji z laboratorium przebiega szybko i sprawnie.

malyerlab Wykorzystanie programu ErLab eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania zleceń na badania i ich wyników, jednocześnie wykluczając ryzyko powstawania błędów. Jest to doskonałe narzędzie do obustronnej komunikacji między laboratoriami a osobami korzystającymi z oprogramowania drEryk.

erlab-schemat

 

Lekarz korzystający w gabinecie z oprogramowania drEryk może przesyłać skierowania na badania do współpracującego za pomocą systemu ErLab. Wyniki badań są natychmiastowo i automatycznie udostępniane przez laboratorium zlecającemu lekarzowi.

Dzięki integrowaniu oprogramowania ErLab i drEryk wyniki zleconych i wykonanych badań kierowane są automatycznie do elektronicznej kartoteki pacjenta, a tym samym również do lekarza zlecającego. Stosowanie oprogramowania pozwala uniknąć często zdarzających się błędów ludzkich na etapie wprowadzania wyników.

ErLab zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony przesyłu i danych. Serwer wykorzystywany przez oprogramowanie umieszczony jest zawsze w laboratorium, zaś dane pacjentów dokładnie szyfrowane. Dzięki zastosowanej technologii niemożliwe jest powiązanie danych medycznych z osobowymi pacjenta przez nieupoważnionych.

 Informacje i zapytania