21-10-2017

ChPl - Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego

ChPL - Charakterystyka Produktu Leczniczego - opcja dostępna na stronie producenta drEryk pod tym linkiem.

ChPL to funkcja poświęcona liście leków refundowanych ze szczególnym uwzględnieniem Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

 

ChPL drEryk

 

 

ChPL to baza danych zbudowana w oparciu o listę leków refundowanych opublikowaną i aktualizowaną przez Ministerstwo Zdrowia oraz wykaz charakterystyk produktów leczniczych leków refundowanych umieszczony do wglądu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

ChPL jest bazą poddawaną regularnej aktualizacji, zaś informacje o ostatnich aktualizacjach wyświetlane są na górze strony. W bazie nie znajdują się leki spoza listy refundowanej.

Zawarte w bazie dane związane z zaleceniami punktu 4.1 opracowane są na podstawie najnowszych informacji publikowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

ChPL jest funkcją oferowaną także bezpośrednio z oprogramowaniem dla gabinetów drEryk, który dodatkowo rozbudowano o historie recept, leki robione oraz inne przydatne moduły.

 

Informacje i zapytania