21-10-2017

Aktualności ze świata programów medycznych

Zaoczna ordynacja leków - komunikat NFZ

Komunikat z dnia 19-08-2013r.

Komunikat w związku z informacjami medialnymi publikowanymi przez Federację Porozumienie Zielonogórskie w sprawie ordynacji lekowej bez obecności i badania pacjenta.

W związku z prezentowaną w mediach informacją Federacji Porozumienie Zielonogórskie o zaprzestaniu od 1 września 2013 roku stosowania ordynacji lekowej bez obecności pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że podczas spotkania w dniu 31 lipca br. poinformowano przedstawicieli Federacji, że nie będzie kwestionowane udzielanie i sprawozdawanie porad oznaczonych kodami: Z76.0 – Powtórne receptylub Z71.0 – Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby,według klasyfikacji ICD – 10.

Jednocześnie przekazano stanowisko Funduszu, zgodnie z którym porady te nie będą kwalifikować do rozliczenia stawki kapitacyjnej z zastosowaniem współczynnika 3.0. Celem wprowadzenia trzykrotności stawki podstawowej było zrównoważenie ponoszonych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej kosztów wzmożonej opieki na pacjentami przewlekłe chorymi na choroby układu krążenia i cukrzycę. W przypadku zaocznego wystawiania recept trudno jest takie zwiększone koszty zidentyfikować i zaakceptować, szczególnie wobec faktu, że przeprowadzone weryfikacje niejednokrotnie wykazywały ordynowanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej leków pacjentom przebywającym w szpitalu.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta porada lekarska (np. związana wyłącznie z ordynacją lekową) powinna być udzielona w miejscu zamieszkania pacjenta. Porada domowa, zgodnie z dotyczącymi pacjenta wskazaniami, jest świadczeniem kwalifikującym do stosowania zwiększonej stawki kapitacyjnej.