21-10-2017

Aktualności ze świata programów medycznych

Jakie dane będą przekazywane do SIM od 01-08-2014r. ?

ROZRÓŻNIENIE SYSTEMÓW, STANDARDY I PRZEPŁYW INFORMACJI

 

Rozporządzenia MZ z 25 i 28 marca 2013r. zawieają definicję zakresu i sposobu przekazywania danych do SIM - Systemu Informacji Medycznej.

Linki:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, Dz.U.13.463

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej, Dz.U.13.473

Warto zauważyć, że funkcjonują równolegle dwa pojęcia : System informacji w ochronie zdrowia oraz System Informacji Medycznej (SIM).

Pierwszy z systemów ozna określić zbiorem baz danych, w którego skład wchodzą właśnie SIM, rejestry medyczne, bazy dane związane generalnie z ochroną zdrowia, min. RUM NFZ, wszystkie systemy monitorowania ( ratownictwo medyczne, koszty leczenia, zagrożenia, itd.), statystyki itp.

Drugi z systemów, SIM, jest składnikiem pierwszego systemu. SIM ma funkcjonować jako centralna baz danych, zawierająca, zgodnie z art. 10 ustawy, informacje o świadczeniach:

- wykonanych

- planowanych

- w trakcie wykonywania

W założeniu SIM ma być niejako indeksem zawierającym jednostkowe dane o świadczeniach, dane administracyjne pacjenta, lekarza i podmiotów leczniczych, nie będzie jednak zawierać samej dokumentacji medycznej, a jedynie informacje o jej utworzeniu. Głównym założeniem SIM jest zapewnienie możliwości wymiany danych dotyczących pacjenta i leczenia.

SIM składa się z trzech bloków:

- podstawowego, zawierającego dane umożliwiające identyfikacje pacjenta, dane o pacjencie przekazywane przez świadczeniodawców, zgody / sprzeciwy na pobranie tkanek ze zwłok, dane umieszczone przez pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konata Pacjenta

- statystyczno - rozliczeniowego, zawierającego głównie dane o udzielonych świadczeniach

- zleceń - tu mają się znajdować informacje o skierowaniach, receptach, zleceniach. Dane te powinny zawierać zarówno informacje o wydaniu jak i realizacji.

 

FORMATY DANYCH

Na dzień dzisiejszy wiadomo, że standardem zapisu i wymiany danych Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) ma być format XML. Drugim ze standardów, który ma służyć w diagnostyce obrazowej, ma być opracowany w USA - DIACOM (Digital Imaging and Communications in Medicine czyli Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie).

Struktura danych w systemie będzie prawdopodobnie oparta na światowym standardzie HL7 (ang. Health Level Seven) CDA opracowanym przez organizację o tej samej nazwie w wersji pod kontemj medycyny (CDA - Clinical Document Architecture, wydanie 2), która to organizacja współpracuje min. właśnie z DIACOM.

 

PRZEPŁYW INFORMACJI w EDM

wymiana EDM