21-10-2017

Aktualności ze świata programów medycznych

Kontrola NIK dotycząca Informatyzacji Służby Zdrowia

1 sierpnia 2014 r. nadchodzi - raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli stworzyła raport stanu przygotowań placowek medycznych (w tym przypadku szpitali) do uruchomienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i oraz gotowość infrastuktury IT do spełnienia wymogów ustawy. Stan ten przedstawiony w raporcie jest co najmniej zatrważający. Wygląda na to, że system od sierpnia 2014 po prostu - nie ruszy!

Wg raportu, systemy, jakimi dysponują szpitale, są niespójne, tworzą lokalne, odrębne systemy, które na dzień dzisiejszy nie są w stanie współpracować z SIM.

Korzystając z autorskiego opracowania raportu Nik przez Pana Nyczaja, łatwo zauważyć, że w najlepszej, co nie znaczy, że zadowalającej sytuacji, są największe szpitale.

Niemal połowa placówek nie posiada oprogramowania do wystawiania recept, prawie 1/3 nie korzysta z programów do obsługi laboratorium, 32,3 % placówek nie korzysta jeszcze z oprogramowania tworzącego EDM, 1/5 jednostek nie korzystała z oprogramowania obsługującego ruch chorych, a w przypadku 1/3 systemy nie były zintegrowane.

Prawie wszystkie jednostki posiadają dostęp do internetu, ale tylko połowa korzysta z nowoczesnego łącza symetrycznego.

Więcej danych w artykule do pobrania autorstwa p. Krzysztofa Nyczaja