21-10-2017

DrEryk. Profesjonalne programy dla przychodni i gabinetów stomatologicznych

Stan przygotowań do wprowadzenia SIM - odpowiedzi przedstawiciela CSIOZ

W lipcu br. Naczelna Rada Lekarska złożyła w MZ listę 14 pytań związaną ze stanem przygotowań do wdrożenia SIM - Systemu Informacji Medycznej. Odpowiedzi na pytania udzielił zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum SystemówInformacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), p. Andrzej Wącior. Czytaj więcej.